WYBRANE NADLEŚNICTWO:
MAPA WYBRANEGO NADLEŚNICTWA
Nadleśnictwo Świdnica
Mała Retencja - zbiornik wodny
Leśnictwo Piskorzów
50°45′33.9461″N 16°25′22.4376″E
Ta strona wymaga Adobe Flash Player i przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Zbiornik wodny (850 m3 pojemności) odtworzony w ramach projektu ?Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Ograniczenie i kontrola nadmiernego spływu powierzchniowego (retencja stokowa) w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013?
TELEFON:     74 852-23-33, 74 852-24-93, 74 853-75-95
E-MAIL:     swidnica@wroclaw.lasy.gov.pl